Wystawa Dwudziestolecie Miedzywojenne Zamek Królewski

Realizacja i Montaż na Wystawę Dwudziestolecia Międzywojennego w Muzeum Zamek Królewski w Warszawie